img Leseprobe Leseprobe

Prizonieră în pânza de păianjen. Millennium 4

David Lagercrantz

EPUB
ca. 8,89
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Trei img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Rețele malefice de spioni, infractori cibernetici, secrete guvernamentale...


Lisbeth Salander și Mikael Blomkvist se întorc.


Ea e fata cu un dragon tatuat – o hackeriță de geniu și nonconformistă intransigentă.


El e un jurnalist pornit să facă dreptate, a cărui luptă pentru adevăr îl aduce adesea la un pas de urmărirea penală.


Într-o noapte, Blomkvist primește un telefon de la o sursă care pretinde că deține informații de cea mai mare importanță pentru Statele Unite. Sursa a luat legătura cu o hackeriță tânără – descrierea ei îi amintește lui Mikael de cineva foarte cunoscut. Implicațiile sunt uriașe.


Blomkvist, disperat să găsească un subiect de senzație pentru Millennium, îi cere ajutorul lui Lisbeth.


Duoul care a încântat milioane de cititori în trilogia Millennium își unește din nou forțele în acest thriller senzațional, încărcat de adrenalină.


„Salander și Blomkvist au fost recreați perfect de către noul lor autor. Fanii acestui straniu cuplu al literaturii polițiste de ultimă oră nu vor fi dezamăgiți.“ – New York Times


„Nu vă îngrijorați – eroina noastră punkistă și hackeriță de geniu, Lisbeth Salander, e pe mâini bune.“ – USA Today


„Romanul lui Lagercrantz este un omagiu plin de afecțiune adresat seriei originale Millennium.“ – The Guardian


„Lisbeth Salander reprezintă emblema unei epoci corupte și tulburi... Un înger feminist răzbunător.“ – The Times


„Îl lovi cu atâta violență, încât începu să o doară țeasta și se ridică în picioare clătinându-se. Camera se mișca odată cu ea. Avea sânge pe bluză. O împușcase din nou? N-avea timp să se gândească la asta. Unde era August? Pe masă stăteau împrăștiate stilouri și desene, creioane cerate și calcule cu numere prime. Unde dracului era? Auzi un scâncet venind de undeva de lângă frigider și, într-adevăr, acolo era băiatul, stând pe vine și tremurând.“


La Editura Trei, au apărut toate romanele seriei Millennium, semnată de Stieg Larsson: Bărbați care urăsc femeile, Fata care s-a jucat cu focul și Castelul din nori s-a sfărâmat.

Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen