img Leseprobe Leseprobe

Agonia lui Turing

David Lagercrantz

EPUB
ca. 5,86
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Pandora M img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Romanul lui Lagercrantz împletește abil două forme narative: biografia empatică a unei figuri istorice reale, pe care sistemul o supune unui tratament abominabil, și povestea unei anchete în care un polițist perseverent încearcă să dezlege o enigmă în ciuda mentalității intransigente a societății. - Independent


Portretul unui geniu rătăcit care se simte mai legat de computere decât de oameni. - Sunday Telegraph


O evocare memorabilă a talentului lui Turing și a Marii Britanii, încă aflată sub efectele dureroase ale raționalizării și represiunilor. - Daily Mail


Lagercrantz îmbină faptele reale din viața lui Turing cu ancheta imaginară a lui Corell pentru a crea o poveste tulburătoare despre secrete de stat și ipocrizie sexuală. - Sunday Times


8 iunie, 1954. Alan Turing, matematicianul vizionar, este găsit mort în locuința sa, aparent decesul fiindu-i provocat de un măr otrăvit. Ofițerul de poliție Leonard Corell preia cazul și află că Turing era homosexual și fusese judecat pentru asta. Deși convins că e vorba de o sinucidere, Corell este totodată nedumerit de secretomania oficială privind activitatea lui Turing din timpul războiului.


Mai mult, sexualitatea acestuia pare să alarmeze serviciile secrete – e posibil să fi fost șantajat de spionii sovietici?


Descoperind uimit geniul lui Turing și întrezărind o scăpare dintr-o viață limitată, Corell devine fascinat de cercetările revoluționare ale matematicianului și e dispus să facă orice pentru a afla adevărul.

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Dublura
Clare Mackintosh
Cover Cartea cu tati
Robert Balan
Cover Neortodox
Deborah Feldman
Cover Iertarea
Yrsa Sigurdardottir
Cover Sora favorita
Jessica Knoll
Cover Iubiri meteorice
Timary Eloise Cohen
Cover Ultima ei clipa
Shari Lapena
Cover O stea indepartata
Roberto Bolano
Cover A ras si tata
Remus Boldea
Cover Tarfe asasine
Roberto Bolano
Cover Leopardul
Jo Nesbo
Cover Trei minute
Anders Roslund
Cover Meteorii
Michel Tournier
Cover Sapte minciuni
Elizabeth Kay
Cover Sezonul uraganelor
Fernanda Melchor
Cover Atingerea ingerului
Frederic Lenoir
Cover Pe val
Angie Thomas

Kundenbewertungen