img Leseprobe Leseprobe

Agonia lui Turing

David Lagercrantz

EPUB
ca. 5,86
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Pandora M img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Romanul lui Lagercrantz împletește abil două forme narative: biografia empatică a unei figuri istorice reale, pe care sistemul o supune unui tratament abominabil, și povestea unei anchete în care un polițist perseverent încearcă să dezlege o enigmă în ciuda mentalității intransigente a societății. - Independent


Portretul unui geniu rătăcit care se simte mai legat de computere decât de oameni. - Sunday Telegraph


O evocare memorabilă a talentului lui Turing și a Marii Britanii, încă aflată sub efectele dureroase ale raționalizării și represiunilor. - Daily Mail


Lagercrantz îmbină faptele reale din viața lui Turing cu ancheta imaginară a lui Corell pentru a crea o poveste tulburătoare despre secrete de stat și ipocrizie sexuală. - Sunday Times


8 iunie, 1954. Alan Turing, matematicianul vizionar, este găsit mort în locuința sa, aparent decesul fiindu-i provocat de un măr otrăvit. Ofițerul de poliție Leonard Corell preia cazul și află că Turing era homosexual și fusese judecat pentru asta. Deși convins că e vorba de o sinucidere, Corell este totodată nedumerit de secretomania oficială privind activitatea lui Turing din timpul războiului.


Mai mult, sexualitatea acestuia pare să alarmeze serviciile secrete – e posibil să fi fost șantajat de spionii sovietici?


Descoperind uimit geniul lui Turing și întrezărind o scăpare dintr-o viață limitată, Corell devine fascinat de cercetările revoluționare ale matematicianului și e dispus să facă orice pentru a afla adevărul.

Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen