img Leseprobe Leseprobe

Čovjek koji je lovio vlastitu sjenu

David Lagercrantz

EPUB
ca. 11,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Fraktura img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Lisbeth Salander služi dvomjesečnu zatvorsku kaznu u ženskom zatvoru jer je spašavala dječaka od pogibelji. Odbila je reći bilo što u svoju obranu, na umu su joj mnogo važnije stvari.
Mikael Blomkvist posjećuje je svakoga tjedna bez obzira što je zatvor daleko, a tragovi koje otkriva čine mu se kao odlična reportaža za Millennium. Za Lisbeth oni bi pak mogli otključati duboko skrivene tajne s kojima se mora suočiti.
Lisbeth će se i u zatvoru sukobiti kada je potrebno zaštititi slabije, bez obzira na cijenu koju će pritom platiti. No, probuđene uspomene tjeraju ju da traga za istinom koja se krije iza jedne slike iz djetinjstva – žene s plamenim znakom na vratu koji izgleda kao da ga je ostavio zmaj.
U Čovjeku koji je lovio vlastitu sjenu, petoj knjizi u serijalu Millennium, najsnažnija heroina 21. stoljeća, nepobjediva hakerica Lisbeth Salander i beskompromisni novinar Mikael Blomkvist rasvijetlit će sjene iz prošlosti koje dotiču mračno srce najdubljih problema suvremenog društva i pomoći Lisbeth da konačno shvati samu sebe.

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Sva naša tijela
Georgi Gospodinov
Cover Male smrti
Ivana Sajko
Cover Na Vrbasu tekija
Josip Mlakić
Cover Bog onoga ljeta
Ralf Rothmann
Cover Vjernost
Marco Missiroli
Cover Mongolske pjege
Zoran Predin
Cover Mliječni zubi
Lana Bastašić
Cover Igra sjena
Joseph O'Connor
Cover Gušterov rep
Korana Serdarević
Cover Rituali vode
Eva García Sáenz de Urturi
Cover Zbogom, duhovi
Nadia Terranova
Cover Petokoronaš
Emanuel Željko Špoljar
Cover Rekonstrukcija
Viktorie Hanišová
Cover Slike u dimu
Menyhért Lakatos
Cover Vrt od stakla
Tatiana Țîbuleac
Cover Solenoid
Mircea Cărtărescu
Cover Radioamater
Ulla Lenze

Kundenbewertungen