Технолог

Сергій Залевський

EPUB
2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Strelbytskyy Multimedia Publishing img Link Publisher

Belletristik / Science Fiction

Beschreibung

Ти добре жив на Землі? У тебе була хороша і високооплачувана робота? Тобі подобалося ходити в гори наодинці? Максим був саме таким мешканцем нашої планети, отримуючи задоволення від життя. А потім опритомнів на борту рабовласницького рейдера інопланетян з рабським нашийником — оце удар долі! Довелося прийняти пропозицію, від якої не можна відмовитися: хочеш стати вільним громадянином Співдружності? Попрацюй на нас років п'ятнадцять в забутій порожній зоряній системі. Мозкові симбіонти, штучний інтелект, бойові дроїди, просунута інопланетна техніка, фантастична місцева медицина, що творить дива, — усе це побачив і відчув на собі наш герой. Але головне: передова технологія отримання знань і професій у цьому світі — все набагато простіше і швидше. Макс приймає рішення стати профі, користуючись такими технологіями, але бажання втекти сильніше…

Weitere Titel von diesem Autor
Сергій Залевський
Сергій Залевський
Сергій Залевський
Сергій Залевський
Сергій Залевський
Сергій Залевський
Сергій Залевський

Kundenbewertungen

Schlagwörter

приключения, становление героя, далёкое будущее, имплант, борьба за выживание, древние дроиды, симбионт, космические миры, базы знаний, космические приключения, смертельная опасность, содружество, нейросеть, фантастика, боевая фантастика, испытания, еve-online, космическая фантастика